Jump to content
 • Kayıt Ol

Oniki Krallık Terimler Sözlüğü


Susano'o

Önerilen İletiler

ONİKİ KRALLIK TERİMLER SÖZLÜÐÜ:

YER İSİMLERİ:

Agan (阿岸): Kou Krallığında bulunan bir liman şehri. En Krallığına gemiler kalkar. Mavi Deniz'e bakar.

Chizu Sarayı: Sarı Denizde bulunan bir saraydır. Oniki krallığın haritası buradadır. Bu haritadan krallıkların durumu görülür. Karanlık bölgeler daha kötü durumda olan yerleri gösterir. Nyosen'ler yalnızca bir Kirin eşliğinde girebilirler.

Daigaku (大学): Ulusal çaplı bir üniversite. En yüksek eğitim buralarda verilir.

Ei Eyaleti (瑛州): Kei Krallığının başkenti olan Gyouten'in içinde bulunduğu eyalettir. Kokei (固継) kasabası bu eyalete bağlı olan bir bölge olan Hokui Bölgesindedir (北韋郷) .

Gantou (巌頭): Kei Krallığının, En Krallığı sınırındaki bir şehirdir. Sei Eyaletinde bulunur.

Gen-ei Sarayı (玄英宮): En Krallığının Kraliyet Sarayı. "Karanlık İrfan Sarayı"

Goryou (午寮): Kou Krallığında bulunan bir şehir. Rakushun'un Kahoku'daki evinin kuzey batısında bulunur.

Gyouten (堯天): Kei Krallığının başkentidir.

Hairou (配浪): Kou Krallığında bulunan bir kasabadır. Kasai'in doğusunda bulunur.

Hakkei Sarayı: Tai Krallığının kraliyet sarayıdır. Tai Krallığının başkenti olan Kouki şehrindedir.

Hakkai (白海): Beyaz Deniz.

Hokuryou (北梁): Shusei gezginleri ve Youko'nun Agan'a giderken durdukları bir kasaba.

Hoto Sarayı (甫渡宮): Kirin'lerin, kral olup olmadıklarını öğrenmek isteyen insanları karşıladıkları saray. (shouzan)

Hourai (蓬莱): Japonya'nın oniki krallıktaki ismi. Wa olarak da hitap ederler. Hourai'ya ancak bir shoku ile gidip gelmek mümkündür.

Houro Sarayı: Shashinboku'nun bulunduğu yerin adı.

Iryuu (維竜): Kei Krallığının Sei (征) eyaletinin başkentidir. Krallığın doğusunda kalır.

Jyogaku: Köy okulu.

Joushou (上庠): Şehir akademisi.

Kinpa Sarayı (金波宮): Kei Krallığının Kraliyet Sarayı. "Ayışığı Sarayı"

Kankyuu (関弓): En Krallığının başkenti.

Kasai (河西): Kou Krallığında bulunan, Hairou'nun batısında bulunan bir şehir.

Kokkai(黒海): Kara Deniz.

Koukai(黄海): Sarı Deniz. Hou Dağını çevreleyen çorak topraklardır. Çöle, çok geniş olduğu için Sarı Deniz adı verilmiştir.

Kouki (鴻基): Tai Krallığının başkenti.

Kyokai (虚海 Boşluk Denizi): Oniki Krallığı Hourai'den ayıran devasa bir okyanustur. Gemiyle geçmek mümkün değildir.

Houzan (蓬山) Hou Dağı: Kirin'lerin doğduğu, büyütüldüğü ve kralların taçlandırıldığı kutsal dağ.

Reikon Geçidi (令坤門): Sarı Denizin güneybatı geçidi. Yaz gündönümünde açılır.

Rike (里家): Rike'ler her köyde vardır. Dört binadan oluşurlar. Bu binalar yetimler ve yaşlılar için ev, halk evi; yolcular içinse misafirhane niteliğindedir. Yetim ve yaşlılarla ilgilenen bakıcı da burada yaşar.

Seikai (青海): Mavi Deniz.

Sekkai (赤海): Kızıl Deniz.

Shougaku İlk Öğretim: Bir nevi ilk okul.

Shougaku Üniversite: Shoujyo'dan yüksek notlarla mezun olanlar için bir belediye yüksek okulu.

Shoujyo: En Krallığında bulunan bir okul. Öğretmenin ismi Heki-Rakujin. Diğer krallıklarda Shougaku Akademi olarak da bilir.

Suikou Sarayı (翠篁宮): Kou Krallığının Kraliyet Sarayı."Yeşim Bambu Sarayı"

Unkai (雲海): Bulut Denizi anlamına gelir. Oniki Krallığın üstünde bulunan bulutların üzeri genellikle sakin olduğundan çok süratli yol almak mümkündür.

Untei Geçidi: Yeni hükümdarların taçlandırıldığı saray. Hükümdar Tanrıların Buyruğu'nu (Tenchoku) burada alır.

Wa Eyaleti (和州): Kei Krallığında bir eyalettir. Başkenti Meikaku'dur (明郭). Shisui (止水郷) şehri de buraya bağlıdır. Takuhou (拓峰) kasabası Shisui'ye bağlıdır. Bir liman kasabası olan Goto (呉渡) da Wa Eyaletinin doğusunda bulunur.

ÜNVAN VE DİÐER İSİMLER:

Chousai (冢宰): Hükümdarın altında görev yapan altı bakanlığı kontrol eden kişidir. Bir nevi Bakanlar Kurulu Başkanı denebilir.

Daishiba (大司馬): Savunma Bakanı. Kraliyet Orduları Komutanı. Kraliyet Orduları ikiye ayrılır. Bir tanesi Kingun (禁軍) yani Yasak Ordular, diğeri ise Shutoshuushi (首都州師) yani Başkent Ordularıdır. Yasak Ordular üç ordu komutanlığına bölünür. Sağ Ordu Komutanı (Yuushougun) Sağ Orduyu (Yuugun), Merkez Ordu Komutanı (Chuushougun) Merkez Orduyu (Chuugun) yönetir. Sol Ordu Komutanı (Sashougun) Sol Orduyu (Sagun) yönettiği gibi Sağ ve Merkez Ordu Komutanlarının da amiri konumundadır. Her bir ordu 12500 askerden oluşur. Başkent Ordularının da aynı şekilde 37500 askeri vardır. Başkent Ordularının yanı sıra Hava Kuvvetleri gibi kullanılan Kuukoushi (空行師) Hava Süvarileri de mevcuttur. Kraliyet Orduları asla hükümdarın emri veya onayı olmaksızın hareket ettirilemez.

Shoushiba (小司馬): Daishiba'nın yardımcısıdır.

Daiboku (大僕): Hükümdarın özel korumaları olan askerlerin başındaki general.

Shajin (射人): Hükümdarın özel korumaları olan askerlerden sorumlu sivil kişi.

Daishikuu (大司空): Ekonomik Gelişim Bakanı veya Ekonomi Bakanı. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı gibi.

Shoushikuu (小司空): Daishikuu'nun yardımcısıdır.

Genshi (玄師): Jugu 呪具 adı verilen büyülü aletlerin üretiminden sorumludur.

Gishi (技師): Görevi yeni teknolojiler araştırmaktır.

Shoushi (匠師): Krallığa ait mallardan sorumludur.

Daishikou (大司寇): Adalet Bakanı. Adalet sisteminin yanı sıra diplomatik ilişkilerden de sorumludur.

Shoushikou (小司寇): Adalet Bakanının yardımcısıdır.

Choushi (朝士): Tüm memurların disiplin ve davranışından sorumludur. Doğrudan doğruya hükümdara rapor veren tek memurdur.

Shikei (司刑): Krallıktaki Baş Yargıçtır.

Daishito (大司徒): İç İşleri Bakanı. Krallık sınırları dahilindeki topraklar ve aile nüfus kayıt sisteminden sorumludur.

Shoushito (小司徒): Daishito'nun yardımcısıdır.

Denryou (田猟): Vergi sistemi için nüfus kayıtlarından sorumludur.

Suijin (遂人): Toprakların durumundan sorumludur.

Daisouhaku (大宗伯): Merasim ve Protokolden Sorumlu Devlet Bakanı. Resmi ve dini merasimler, bayramlar ve okul sisteminden sorumludur.

Shousouhaku (小宗伯): Daisouhaku'nun yardımcısıdır.

Shikan (史官): Tarih kayıtlarından sorumludur.

Fuukan: En Kralı olan Shouryuu'nun halkın içine girdiğinde kullandığı isim. 'Fuu' rüzgar 'Kan' ise adam anlamına gelir.

Fumin (浮民): Ülkelerinden sürülmüş veya göç etmiş insanlar. Evlenmeleri, çocuk yapmaları veya okula gitmeleri yasaktır.

Hekika Genkun - Gyokuyou: Hou Dağındaki Nyosen'lerin başındaki kişi. Tanrılar ve oniki krallık arasında bulunan kişidir.

Hisen (飛仙): Hiçbir hükümdara hizmet etmeyen bir Sen-nin. Ha Dağındaki Suibikun Hanım bunlara bir örnek.

Kaikyaku (海客): Denizden gelen misafir. Japonya'dan bir shoku'ya yakalanıp oniki krallık dünyasına geçen insanlardır. Rakushun'a göre, kaikyaku ve sankyakular (Çinden gelenler) dünyalarına ender bulunan şeyler getirmiştir. Bunlara örnekler, kağıt, seramik sanatı, baskıcılık, ilaçlar ve Budizm bunlardan bazılarıdır.

Kaitatsu: Bu terimin anlamı "Tatsu-Ou'yu Özlemek" olarak çevirilir. Kei Krallığı Tatsu-Ou isimli erkek hükümdardan bu yana gelen kadın hükümdarlarda ülkenin durumu kötüye gitmiştir. Bu terim ile de erkek bir hükümdarı özlediklerini ifade etmektedirler.

Nyosen (女仙): Hou Dağında Kirinlere hizmet eden Sen-nin'lerdir.

Roushi: Büyük Usta anlamına gelir.

Sankyaku (山客): Dağdan gelen misafir. Çin'den bir shoku'ya yakalanarak Kongou Dağları eteklerine düşen kişilerdir.

Saiho (宰輔): Kirin'in resmi rütbesidir. Kraldan sonra gelen ikinci kişi. Saiho'nun altında üç kişiden oluşan Sankou (Üç Danışman) bulunur. Sankou siyasete karışmaz ve hükümdarı eğitmek ile görevlidir.

Taishi (太師): Yüksek Öğretmen.

Taifu (太傅): Yüksek Danışman (bir diğer adı ile Sadaijin - 左大臣, Sol Vezir).

Taiho (太保): Yüksek Koruyucu/Gözetici (bir diğer adı ile Udaijin - 右大臣, Sağ Vezir). Dikkat Kirin'in diğer ünvanı olan Taiho (台輔) ile karıştırmayın.

Saku-Ou (錯王): Kou Kralının lakabı. Karışıklık Yaratan Kral anlamına gelir.

Shusei: Hiçbir ülkeye ait olayan, sürekli gezerek gittikleri yerlerde insanları eğlendirerek, tiyatro ve müzikte ustalaşmış bir halk. Shusei olan bir kişinin buna dair resmi kanıtı bulunur.

Shuukou (州候): Eyalet Valisi. Shuukou'nun altında da yine altı bakanlık benzeri bir sistem mevcuttur. Ancak görevler tüm krallık yerine sadece o eyalet ile sınırlıdır.

Shuusai (州宰): Eyalet Saray Bakanı, Eyalet Danışmanı.

Shuushito (州司徒): Eyalet İç İşleri Bakanı.

Shuusouhaku (州宗伯): Eyalet Merasim Bakanı.

Shuushikou (州司寇): Eyalet Adalet Bakanı.

Shuushikuu (州司空): Eyalet Ekonomi Bakanı

Shuushiba (州司馬): Eyalet Savunma Bakanı. Kendisine bağlı olan üç ayrı ordu mevcuttur. Bunlar;

Shuusagun (州左軍): Eyalet Sol Ordusu.

Shuuchuugun (州中軍): Eyalet Merkez Ordusu.

Shuuyuugun (州右軍): Eyalet Sağ Ordusu.

Suibikun (翠微君): Gerçek adı Riyou 梨耀, eski Sai Kralının verdiği isim ise Suibikun. Sai Krallığı Ha Dağındaki Suibi Mağaralarının efendisi. Hizmetçileri ona Doushu 洞主 diye hitap ederler. Bu kelime "dou" doğal mağara ve "shu" efendi, sahip anlamına gelen karakterlerden oluşur.

Taiho (台輔): Kirin'in resmi ünvanıdır. Kirin'e rütbesi olan Saiho ile hitap etmek nezaketsizlik, saygısızlık sayıldığından bu ünvan ile hitap edilir. Sankou'dan biri olan Taiho'dan farklıdır.

Taika (胎果): Henüz bir ranka halindeyken bir shoku ile Japonya'ya uçan kişiler oradaki annelerden doğar. Doğduğunda üzerinde bir perde oluşur ve oranın insanlarına benzer. Ancak bir taika gerçek dünyasına döndüğü zaman bu perde açılır ve gerçek şekline bürünür.

Taisai (大宰): Saray İşlerinden Sorumlu Bakan. Kraliyet Sarayındaki her türlü olaydan sorumlu bakandır.

Shousai (小司宰): Taisai'nin yardımcısıdır.

Shousha (掌舎): Sarayın çeşitli bakım tutumundan sorumludur.

Shikyuu (司裘): Saray personelinin üniformalarından sorumludur.

Tatsu-Ou (達王): Bir dönemin başarılı Kei Kralı.

Yo-Ou (予王): Kahin Hükümdar. Jokaku'nun lakabı. Nakajima Youko'dan önceki Kei Kraliçesi.

TANRILAR:

Gyoutei (尭帝): Hasat tanrısı.

Kenrou Shinkun (犬狼真君) - Kouya (更夜): Koukai'da yaşayan bir tensen'dir. İnsanlar onun bir tanrı olduğunu düşünür. Koukai'yı Tenken'i Rokuta ile korur. Animede gençken Kouya olarak bilinir. Son arktan sonra yaşlandığı zamanlarda da Kenrou Shinkun olarak bilinir. Bu karakter animede karşımıza bir kaç defa çıksa da, romanda tek bir kitapta geçmektedir.

Koutei (黄帝): İnsanları youmalardan koruyan tanrı.

Seioubo (西王母): Gozan'da yaşayan tanrıça. Batının Kraliçe Annesi olarak da bilinir.

Sen-nin (仙人): Ölümsüzlere verilen isimdir. Bir kişi sen-nin olduğu zaman fiziksel olarak yaşlanmayacaktır. Ancak statüsünü kaybettiği takdirde normal yaşlanmaya devam edecektir. Hükümdarlar tahta geçince sen-nin olurlar. Ayrıca bir çoğu bakanlarını da sen-nin yapar. Sıradan bir insanın sen-nin olması için bir ülkenin hükümdarına başvurması veya uzun bir süre oruç tutması veya Seioubo'ya dua etmesi gerekir. Bazı bilge kişilerin kendi kendilerine ölümsüz olmayı keşfettikleri de söylenir. Sen-nin'lerin bir başka özelliği de dil duvarlarının olmamasıdır. Konuşulan bütün dilleri, hayvanları ve dilsizleri bile anlarlar. Bir sen-nin'in ölmesi için Touki silahları ile öldürülmeleri veya youmalar tarafından öldürülmeleri veya kafasının uçması veya vücudunun ikiye bölümesi gerekir. Sen-nin'lere Senyo olarak da hitap edilir.

Shinsen (神仙): Tüm tanrı ve sen-nin'leri kapsayan bir isim.

Tensen (天仙): Anlamı yüce ölümsüzdür. İnsanlar onları birer tanrı olarak görür. Bunlara örnek: Kenrou Shinkun ve Hekika Genkun.

Tentei (天帝): Oniki Krallığı yaratmış olan tanrıdır. Kelime anlamı da Cennetin İmparatoru olarak geçer.

CANLILAR/HAYVANLAR

Genbu (玄武): Kutsal bir canlıdır. Bir kaplumbağayı andırır ve küçük bir ada büyüklüğündedir. Yeni hükümdarı Hou Dağından krallığına taşır ve arkasında Zuiun adı verilen bir bulut gibi bir iz bırakır. Genbu ayrıca Çin'in Dört Tanrı efsanalerindeki yılan-kaplumbağa tanrısını andırmaktadır, zaten ismi de aynıdır.

Hakuchi (白雉): Her krallığın sarayında birer tane olan bir kuştur. Ömrü boyunca iki kez öter. İlki hükümdar tahta geçtiğinde, ikincisi ise hükümdar öldüğünde. Bu kuşun bacağı ülkede kral yokken bir mühür niteliği taşır. Ayrıca sadece iki kez öttüğü için 'nisei' olarak da anılır.

Hanjuu (半獣): Yarı hayvan anlamına gelir. Yarı insan yarı hayvan olan bu canlılar hem hayvan hem de insan şeklinde görünebilmektedirler.

Hou-Ou (鳳凰): Her krallıkta yalnızca bir çift bulunan bir kuştur. Hou erkek olanıdır, Ou ise dişi olanıdır. Bir krallıktaki Ou diğer krallıklardaki Ou'lar ile iletişim kurabilir. Ou önemli bir haber aldığında Hou öter.

Kirin (麒麟): Her krallıkta yalnızca bir tane bulunan ve hükümdarı seçmeye hakkı olan kutsal bir canlıdır. Tek boynuzlu beyaz bir geyiğe benzer. Genellikle sarışın olurlar ancak çok ender de olsa kara Kirin'ler de vardır. Bunlara Kokki denir. Kokki'ler her birkaç yüzyılda bir doğar. Kirin'lerin ayrıca bir de insan şekilleri vardır. Kirin'ler kutsal canlılar olduklarından kan kokusuna dayanamazlar, hatta yanında bir kişinin öldürülmesi Kirin'i oldukça zayıflatacaktır. Kirin'ler çeşitli youmaları hizmetkarı olarak kullanabilir. Bunlara shirei adı verilir ve Kirin ile bir anlaşma yaparak onun emrine girerler. Kirin'lerde ayrıca shoku adı verilen büyük fırtınaları yaratma gücü vardır. Shoku yerine daha küçük çaplı mieshoku adı verilen portal açabildikleri de bilinir. Bir Kirin yalnızca kendi hükümdarı önünde başını eğer, hiçbir güç başka birisinin önünde boyun eğdiremez. Kirin'lerin isimleri ülkelerinin isminin sonuna -ki veya -rin ekleyerek konur. Kirin erkek ise ki, dişi ise rin eklenir. Örneğin Kei Krallığının Kirin'inin ismi Keiki iken, Kou Krallığının Kirin'inin ismi Kourin'dir. Kirin'ler henüz doğmandan, yani ranka'ların içindeyken 'ka' ismiyle hitap edilirler. Ayrıca Kirin'ler alnına dokunulmasından hoşlanmazlar, çünkü hayvan şeklindeyken boynuzları tam oradan çıkar ve o boynuz da güçlerinin kaynağıdır.

Seichou (青鳥): Bakanların veya önemli kişilerin birbirlerine mektup göndermek üzere kullandıklar bir kuştur. Anlamı 'mavi kuş'tur. Bu kuş bir youma değildir.

Shingyo (箴魚): Kyokai'de yaşayan ender rastlanan bir balıktır. Youma değildir.

Shinjuu 神獣: Kutsal Hayvan, örnek: Genbu, Kirin.

Suugu (騶虞)- Tora & Tama: Shouryuu'nun Youjuu/Youma olan hayvanıdır. Bir kaplanı andırır. Tora ve Tama Japonya'da kedilere sıkça verilen isimlerdir. Bir diğer Suugu ise, Tai Kralı Gyousou'ya ait olan Keito'dur (計都).

YOUJUU'LAR (妖獸)

Doğa ötesi güçleri olan canlılardır. Youmalar gibi Kirin'lere boyun eğmezler ve Shirei yapılamazlar. Fakat insanlar tarafından evcilleştirilebilirler. Kijuu'lar (騎獣) insanları taşıması için yetiştirilmiş bir youjuu'dur. Uçabilirler. Animede yalnızca bir tane youjuu'nun adı geçiyor:

Kitsuryou (吉量): Atı andıran bir kijuu. Kızıl bir yelesi ve altın rengi gözleri vardır. Shouryuu'da bir tane var.

Sekko (赤虎): Kırmızı bir kaplanı andıran bir youjuu'dur.

Sansui (三騅): Mavi bir ata benzeyen bir youjuu'dur. Bir ata göre üç kat hızlıdır ama çabuk yorulurlar.

YOUMA'LAR (妖魔)

Doğa ötesi güçleri olan canlılardır ve bir Kirin'in emrinde olmadıkları sürece kötüdürler. Canavarlar için kullanılan genel bir terimdir. Shirei (使令) adı verilen youmalar Kirin'lere hizmet ederler. Ömür boyu hizmetlerinin karşılığında da Kirin'in ölü bedenini yerler. Youma çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Bafuku (馬腹): Bir kaplan vücuduna ve bir insan yüzüne sahip olan bir youma.

Chouyuu: Bir maymunu andıran bir youma. Uzun kolları ve dört tane kulakları vardır.

Gouyu: Bir domuzu andıran bir youmadır.

Hinman (賓満): Su elementinden oluşan bir youmadır. İnsanları ele geçirebilir. İnsan üstü savaş kabiliyetleri vardır.

Hiso (飛鼠): Kısa kulaklı bir tavşan görünüşlü bir youmadır. Kelime anlamı uçan faredir.

Isoku (猗即): Bir köpeği andıran bir youmadır. Hankyo bu türden bir youma olup Keiki'nin shirei'dir.

Jouyou: Bir deniz yılanını andıran bir youmadır. Denizde yaşayan çok güçlü bir youmadır ve diğer youmaları yiyerek beslenir.

Kiki: Siyah renkli vahşi bir köpeği andıran bir youmadır. Kyokai bu türden bir youma olup Kourin'in shirei'lerinden biridir.

Kingen: Bir tavuğu andıran bir youmadır. Kuyruğu bir bıçağa benzer ve zehirlidir.

Kyuuki (窮奇): Uçabilen, bir kaplanı andıran son derece vahşi bir youmadır.

Kochou (蟲雕): Bir kargayı andıran bir youmadır.

Kogou (鉤吾): Bir leoparı andıran bir youmadır. Hyouki bu türden bir youma olup Keiki'nin shirei'lerinden biridir ancak, romanda bir Kogou, animede ise bir kurt şeklinde çıkmıştır.

Oumu: Bir papağanı andıran bir youmadır. Kou Kralı, Kourin'in Oumu'sunu uzak mesafelerden iletişim kurmak ve bilgi toplamak maksatlı kullanmaktadır.

Nyokai (女怪): Bir Kirin'in rankasından çıkmasından önce doğan bir youmadır. Nyokai'lerin görevi Kirin rankasını korumak ve Kirin'e küçükken annelik yapmaktır. Nyokai'ler birkaç hayvanın birleşiminden oluşmuş kimeralardır. Her nyokai bir diğerinden farklıdır. Romanda yer yer Lamia olarak da geçerler. Nyokai'ler Kirin ile birlikte ölürler ve onlara bir ömür boyu hizmet ederler.

Rikaku (悧角): Bir kurdu andıran bir youmadır. Ayrıca Enki'nin shirei'lerinden birinin ismidir.

Saikyo: Bir boğayı andıran bir youmadır.

Sanki (山輝): Büyüklüğünü değiştirebilen bir youmadır. Kibou (徽芒) bu türden bir youmadır ve Enki'nin shirei'lerinden biridir.

Tenba (天馬): Kanatları olan bir köpeği andıran bir youmadır. Tai Krallığından Risai Hanımın Hien adında bir Tenba'sı vardır.

Tenken (天犬): Kırmızı bir vücudu, mavi kanatları, sarı bir kuyruğu ve siyah bir gagası olan bir youmadır.Kouya'ya küçükken bakan hayvan aslında bir Rokuta adında bir Tenken'dir.

Toutetsu (饕餮): Şekil değiştirebilen bir youmadır. Yalnızca bir tane Toutetsu bir Kirin'e boyun eğmiştir. O da Taiki'dir. Bu Toutetsu'nun adı Gouran'dır. Tüm youmalar içinde en güçlüsü olduğu bilinir. Şeklini neye isterse dönüştürebilir.

Youwa (雍和): Bir babunu andıran bir youmadır. Juusaku bu türden bir youma olup Keiki'nin shirei'lerinden biridir.

DİÐER TERİMLER:

Daikyuu: Bir hükümdarın en resmi giysisidir. Siyah elbisenin yanında siyah taç, taç takma gibi önemli merasimlerde giyilir.

Gogou no Mon: Ren imparatorluk hazinesi. Oniki Krallık ve Japonya arasında bir köprü görevi görür.

Gyokkou: Kasları rahatlatabilen bir çeşit gyoku.

Gyoku: Özel güçleri olan taşlardır.

Hekisoujo: Suiguu Kılıcına takılı olan bir kristaldir. Yaraları iyileştirme ve tokluk sağlama gücü vardır.

Hoh: Hem erkek hem kadınlar tarafından giyilen, kimono benzeri bir giysi.

Kankin (甘蕈): Ha Dağında yetişen, ender rastlanan bir bitki.

Kokki (黒麒): Kara Kirin, ender rastlanır. Krallığa şans getireceğine inanılır.

Kokushi (国氏): Ülkenin soyadı anlamına gelir. Hükümdarın ve Kirin'in isimleri yazılırken kullanılır. Ülkenin isminin yazıldığı karakterden farklıdır. Bu isim hükümdar ve Kirin'lere Tentei tarafından verilir. Örneğin, Kei ülkesinin hükümdarının ismi Kei-Ou'dur. Aslında doğrudan Kei Hükümdarı anlamına gelir, ancak özel isimdir.

Ouki (王気): Hükümdar olacak kişinin aurasıdır. Gözle görünmez ve sadece bir Kirin hissedebilir.

Ranka (卵果): Oniki Krallıktaki tüm canlıların doğduğu meyve benzeri yumurtadır. İnsan ve hanjuu'lar riboku ağaçlarındaki rankalardan doğar. Youmalar, hayvanlar ve diğer canlılar ise yaboku adı verilen ağaçlarındaki ranka'lardan doğar.

Rin Byou Tou Sha Kai Jin Retsu Zen Gyou: Kuji-Hou adı verilen bir büyünün değiştirilmiş halidir. Dokuz tane Çince karakterden oluşur. "Rin Byou Tou Sha Kai Jin Retsu Zai Zen", anlamı "güçlü savaşçı dövüşür, karşısındaki herkes biad eder." Kötü ruhları uzaklaştırmak için kullanılan bir büyüdür. Kirin'ler ise bu büyüyü bir youma'yı hizmetkarı yapmak için kullanır. "Tanrıların isteği ve doğanın kanunları gereğince, benim emirlerime uyacaksın." Kirin ve yakalamaya çalıştığı youma birbirlerinin gözlerine bakarlar ve bu bakışlarda karşılıklı idare güçlerini gösterirler. Birbirlerinin iradasini yenmeye çabalarlar. Eğer Kirin başarılı olmaya başladıysa, bir elini cennete doğru kaldırır ve youmanın ismi zihninde belirir. Bunun ardından Kirin youma'ya ismini verir ve anlaşma başlamış olur.

Riboku (里木): İnsan ve hanjuu ranka'larının bulunduğu ağaçlardır.

Sekishi (赤子): Kızıl Çocuk anlamına gelir. Youka'ya Kei Krallığı bakanlarının taktığı lakaptır. Saçları kızıl olduğundan ve Youko'yu bir çocuk olarak gördüklerinden böyle bir lakap çıkmıştır.

Shitsudou (失道): Bir ülkenin hükümdarı ülkesini tanrıların istediği gibi yönetmeyi başaramadığında Kirin'in yakalandığı bir hastalık.

Shoku (蝕): Oniki Krallık ile dünyayı bağlayan büyük bir fırtına. Kelime anlamı eklipstir. Kirin'lerin shoku yaratabildiği bilinmektedir. Ayrıca küçük çaplı shoku'lara meishoku adı verilir.

Shashinboku (捨身木): Sarı Denizde Kirin rankalarını barındıran ağaçtır.

Shouzan (昇山): Hou Dağına, kişinin kendisinin bir sonraki hükümdar olup olmadığını öğrenmek üzere Kirin'in karşısına çıkmak üzere yaptığı göçtür.

Suiguutou (水禺刀): (Su-Şeytan-Kılıç) Kei Krallığının ulusal hazinesi olan Su Şeytanı Kılıcı; bir zamanlar yaşamış olan büyük bir kralın yaptığı bir kılıçtır. Fakat animede kılıcı Bilge Enho'nun yaptığı söylenmiştir. Bu kılıcı yalnızca Kei Krallığının gerçek hükümdarı kullanabilir. Kılıç bir su elementli youmadan yapıldığı için youmaları ve sen-nin'leri öldürebilmektedir. Kılıç ayrıca geçmişi, geleceği veya çok uzak yerlere dair görüntüleri de gösterebilir. Kılıcın kını uzun kuyruklu maymun youmasından yapılmıştır. Kılıç kını, kın da kılıcı mühürler.

Tenchoku: Hükümdara tahta geçmeden önce verilen emir. Tanrıların Buyruğu.

Tenkei (天恵): Cennetin Kutsaması anlamına gelir. Bir Kirin'in kralı gördüğü anda yaşadığı histir.

Touki (冬器): Büyülü silahlardır. Youma ve sen-nin'leri öldürebilen yegane silahlardır.

Unkyou: Savaş esnasında kullanım için birbirine bağlanmış müstahkem araçlardır.

Yaboku (野木): Hayvan, bitki ve youmaların rankalarını taşıyan ağaçtır.

Yousou (瑶草): Uzak yerlerde yetişen ender bulunan bir bitki.

Not: Sözlüğü hazırlarken wikipedia'daki oniki krallık terimler listesini baz aldım ve yer yer kendi yorumlarımı ekledim. Sözlük herkese hayırlı olsun.

Son olarak da Oniki Krallık haritası hazırladım. Neresi neresiydi diye kafalar karışmamış olur böylelikle.

kralliktr.jpg

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

 • 2 hafta sonra...
 • İleti 12
 • Oluşturma
 • Son yanıt

En Çok Yazanlar

 • Susano'o

  5

 • lafolya

  3

 • lantis

  1

 • bLueeekun

  1

Oniki Krallığı izlerken aşağıdakileri elinizin altında bulundurmanızı tavsiye ederim.:haha:

Meclis Organizasyon Şeması

organizasyon.th.jpg

Kei Krallığı Eyalet Haritası

keieyaletharitas.th.jpg

Kei Krallığı Şehir Haritası

keiehirharitas.th.jpg

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

Bu kadar şeyi kimse ne ezberler nede aklında tutar :D Sadece izler geçer :D

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

Aa, ezberlemeye gerek yok ki zaten Özkan, oturup ezberlemesin kimse diye yazdım bu kadar şeyi, sen de...:D ayrıca, izleyip geçerken bir yandan da anlamak için bu yazılar olmazsa, ezberlemek zorundasın maalesef.

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

mehmet yeni terimler ekledin mi yoksa sadece son eklediğin şema ve iki haritayı indirmek yeterlimi ?

özkancım ben yazıcıdan çıktı aldım. izlerken bakıyorum bilmediğim kelimelere daha sonra tekrar baştan izleyip daha iyi anlıyorum :D

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

şimdilik sadece 3 üçünü indirsen yeterli. ama yeni bölümleri vermeden önce sözlükte de güncelleme olacak. yaptığım zaman söylerim merak etme :)

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

Sözlük güncellenmiştir. İzlerken denk geldiğiniz ama sözlükte bulunmayan kelimeleri özel mesajla bildirirseniz sözlüğe ekleyebilirim. Ayrıca kişi isimlerinin de toplandığı bir ek koyup koymamak konusunda kararsızım.

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

ellerine sağlık mehmet hemen güncel halini bilgisayarıma kopyalayayım

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

eline sağlık mehmet hemen güncel halini kopyalıyorum :)

bence kişi isimlerinin olduğu ek koysan güzel olur...

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

 • 2 hafta sonra...

Seriyi izlerken acıkla yapılmış fakat çok fazla olduğu için ikinci defa karşılaştığımızda unutmuş oluyoruz çoğunu.

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

 • 2 yıl sonra...

12 krallık bilmem ama içlerinde Feodal Lordun Japoncası "Daimyo" yoksa Japon Tarihine ve yönetim sistemine hakaret olur. :D

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

 • 2 yıl sonra...

Tam "capsler kurbağa olmuş" yazacakken deprem oldu. (6 aralık saat 03:45 gibi) Bu bir işaret olmalı ama neye yoracağımı bilemedim.

O değil de haritalar kurbağa olmuş, kimsede var mı haritaların bir kopyası?

Düzeltme: Haritalar ekte varmış. Görmezden gelin.

Yorum bağlantısı
Hemen paylaş

Hesap oluşturun veya yorum yazmak için oturum açın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

Hesap oluştur

Hesap oluşturmak ve bize katılmak çok kolay.

Hesap Oluştur

Giriş yap

Zaten bir hesabınız var mı? Buradan giriş yapın.

Giriş Yap
×
×
 • Yeni Oluştur...

Önemli Bilgilendirme

Forum Kuralları'mızı okudunuz mı?